- W OBRONIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPY ? BITWA POD LEGNICĄ ? 9 KWIETNIA 1241

 

- Przejawy czci Matki Bożej Częstochowskiej w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966) wśród wiernych archidiecezji wrocławskiej na przykładzie wybranych parafii

 

- Wkład błogosławionego papieża Pawła VI w dzieło Soboru Watykańskiego II. W 50. rocznicę Soboru

 

- Zagadnienie małżeństwa w ujęciu św. Pawła na podstawie 1 Kor 7oraz w zarysie nauczania pierwotnego Kościoła do III w. w oparciu o wybrane przykłady

 

- Bitwa pod Legnica 9 kwietnia 1241 r. W: red.Janina Marciniak -Kozłowska

 

- Wielcy Polacy, Perły kultury narodowej, Białystok 2017, s. 117-126.

 

- J.Mandziuk, S. Kowalski, KS. Infulat prof. Dr hab. Władysław Bochnak 1934-2015 - biogram oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa, Kościół w Polsce, dzieje  i  kultura, 15(2016), s. 387-398