SK CARITAS I półrocze roku szk. 2017/18

W ramach działań SK Caritas w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/18 przeprowadzono dwie zorganizowane akcje: zbiórki karmy dla zwierząt w listopadzie oraz zbiórki żywności dla starszych osób samotnych i rodzin potrzebujących wsparcia w grudniu. W pierwszej akcji czynny udział wzięło 7 uczniów, którzy przygotowali plakaty informacyjne, pojemnik na karmę i wraz z panem Sadowskim dostarczyli do schroniska dla zwierząt w Lubaniu ok. 30 kg karmy.

W drugiej akcji przy współpracy Caritas Diecezji Legnickiej, sołtysów oraz koleżanek i kolegów SP w Nowej Wsi i Wykrotach grupa 17 uczniów pod opieką pedagogów w supermarketach Carrefour i Biedronka zebrała ponad 500 kg żywności, którą rozdzielono na 50 paczek i przekazano do 50 gospodarstw domowych.


Oprócz tych działań uczniowie nieustannie opiekują się kapliczką przy terenie szkolnym, grupa osób przygotowująca się do sakramentu bierzmowania rozwijając swe zainteresowania religijne pomagała przy dekorowaniu kościoła a uczennice kl. VII pomalowały ławkę przy kościele w Tomisławiu.