Plan Rekolekcji wielkopostnych w dniach
10-13.04.2019 r.

Prowadzi ks. prof. dr hab. Mieczysław KOGUT

Środa 10. 04. Godz. 8.30 ? 9.30: sakrament pokuty i pojednania

                       Ok. Godz. 9.30: Msza św. z nauką ogólną

                       Godz. 11.00: Msza św. z Nauka dla dzieci

                       Godz. 15.30 ? 16.30: sakrament pokuty w Wykrotach

                       Godz. Ok. 16.30 ? 17.00: sakrament pokuty w Godzieszowie

                       Godz. 17.00: Msza św. z nauką w Godzieszowie

                      Godz. 18.00: Msza św. z nauką ogólną

Czwartek 11.04. Godz. 9.00: Msza św. z nauką ogólną

                       Godz. 11.00: Msza św. z nauką dla dzieci              

                       Godz. 16.00: Msza św. z nauką ogólną w Godzieszowie

                       Godz. 18.00: Msza św. z nauką ogólną

                       Godz. 19.00: Nauka dla młodzieży do bierzmowania

Piątek 12.04: godz. 9.00: Msza św. z nauką ogólną

                        Godz. 11.00: Droga krzyżowa dla dzieci z nauką

                        Godz. 16. 15: Droga Krzyżowa w Godzieszowie, a po niej Msza św. z nauką

                       Godz. 17.15: Droga Krzyżowa w Wykrotach

                        Godz. 18.00: Msza św. z nauką ogólną

                       Godz. 19.00: Nauka dla młodzieży do bierzmowania

Sobota 13. 04: godz. 9.00: Msza św. z nauką ogólną

                       Godz. 16.00: Msza św. z nauką ogólną w Godzieszowie

                      Godz. 18.00: Msza św. z nauką ogólną