1. Kieruję słowa wdzięczności dla tych, którzy wczoraj posprzątali kościół: Praźmowski Daniel, Praźmowska Jadwiga, Górska Małgorzata oraz Igras Renata, Zborowska Andżelika i Górska Małgorzata, a także wczorajszym nowożeńcom. Dziękuję za złożoną ofiarę. Na ten tydzień proszę, by to zadanie powzięli: Paszko Monika, Przyłudzki Marcin, Sobko Danuta, Podkowicz Ewa, Mocydlarz Dorota, Ciaciek Ewa.
  2. Zapraszam i zachęcam do zakupu kalendarza parafialnego, gdyż zostało jeszcze kilkanaście egzemplarzy.
  3. Ponawiam zaproszenie na koncert świąteczny zespołu Bliżej Nieba w niedzielę 13 stycznia o godz. 17.00. Tradycyjnie zapraszam do krówek wykrockich.
  4. We wtorek będzie miało miejsce spotkanie opłatkowe dla osób starszych  i samotnych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 od spotkania przy ołtarzu Pana w naszym wieczerniku na Mszy św., po czym przejdziemy, by zasiąść na wspólnej agapie w świetlicy. Serdecznie zapraszamy.
  5. Na dzień 26.01 planowana jest charytatywna zabawa opłatkowa organizowana przez Akcję Katolicką, KGW przez Radę Parafialną. Zabawa rozpocznie się o godz. 19.00. Całkowity dochód przeznaczony jest na inwestycje w naszej parafii. W zeszłym roku dzięki tym, którzy wzięli udział w zabawie i zaangażowali się w jej przygotowanie, a więc AK, Koło Gospodyń i Radę Parafialną udało się zakupić nasz rzutnik multimedialny. Tym razem dochód na wymianę rynien.
  6. W ferie w naszym seminarium duchownym będzie miało miejsce kilkudniowe spotkanie rekreacyjno-modlitewne dla chłopców ze szkół podstawowych i średnich. Ks. Rektor kieruje zaproszenie.
  7. Dziś jak usłyszeliśmy z listu zbiórka na Misje.  
  8. Ciąg dalszy wizyty duszpasterskiej. Proszę pozamykać psy. A dzieci z klas 1-4 oprócz zeszytów, książeczki z niedzielnymi obrazkami, z planszami z różańców oraz rorat. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania wraz
    z zeszytami indeksy. Młodzież ze szkół średnich zaświadczenie, że uczęszczają na katechezę.