1. Wyrażałem już wdzięczność tym, którzy posprzątali kościół na święta. Dziś pragnę podziękować tym, którzy pomogli mi w udekorowaniu świątyni. Najpierw Panu leśniczemu Dariuszowi ŚLUSARCZYKOWI za ofiarowanie choinek; strażakom za pomoc w dekoracji choinki na zewnątrz; Panom, którzy osadzali i dekorowali choinki: Proć Krystynie i Stanisławowi, Słabickiej Wandzie, Micinowskiej Barbarze, Mielnik Jadwidze, Smolińskiej Jadwidze, Igras Krzysztofowi, Filistyńskiemu Remigiuszowi, Osip Franciszkowi, Setera Pawłowi, Buczkowskiemu Jarosławowi oraz Wolskiemu Gabrielowi.
 2. Szczególne podziękowania dla Pani Marty i Remigiusza Filistyńskich za pomoc
  w udekorowaniu ołtarza.    
 3. Ponawiam zachętę i zapraszam do zakupu kalendarza parafialnego w cenie 20 zł.
 4. Ponawiam zaproszenie na koncert świąteczny zespołu Bliżej Nieba w niedzielę
  13 stycznia o godz. 17.00. Podczas koncertu zostaną rozlosowane nagrody
  z zakupionych krówek. Zapraszamy jeszcze do ich nabywania.
 5. Wyrazy wdzięczności dla dzieci, które ofiary ze sprzedanych wykonanych przez siebie stroików świątecznych przekazały na cele parafialne.
 6. W tym tygodniu rozpocznę wizytę duszpasterską. Proszę, by przygotować do wspólnej modlitwy w waszych domach biały obrus, świece i krzyż. Dzieci z klas 1-4 oprócz zeszytów, książeczki z niedzielnymi obrazkami, z planszami z różańców oraz rorat. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania wraz z zeszytami indeksy. Młodzież ze szkół średnich zaświadczenie, że uczęszczają na katechezę.

 7. Plan kolędy:
  Piątek od godz. 9.30: Jeleniów i Godzieszów numery 11-60

Sobota od godz. 9.30: Godzieszów numery 61-121