Uczczona w Wykrotach pielgrzymka parafian do wiecznego miasta.