b_159_204_16777215_00_images_stories_foto_ks.jpg

 

ks. Sławomir Kowalski – ur. dnia 12.08.1978 r. w Kowarach; po ukończeniu formacji intelektualnej i duchowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy i obronie pracy magisterskiej z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu został wyświęcony na prezbitera w Legnicy w 2004 r. Następnie po pracy jako wikariusz w Prochowicach i Krzeszowie, został skierowany w 2009 r. na studia specjalistyczne z historii Kościoła na KUL im. Jana Pawła II w Lublinie. Studia zakończył obroną dysertacji rozprawy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W czasie studiów dodatkowo ukończył podyplomowe studia z muzealnictwa i ochrony zabytków oraz archiwistykę. Od 2013 r. pracuje jako nauczyciel akademicki wykładając historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. W 2016 r. został mianowany adiunktem w katedrze historii Kościoła w średniowieczu na PWT we Wrocławiu.

 

Katecheta - w Brzeźniku
    Prefekt – Diecezja Legnicka,
    Nauczyciel akademicki,
    Adiunkt w katedrze historii kościoła w średniowieczu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu,
    Wykładowca Historii w Wyższym Seminarium Duchownym

   

Dui semper fusce pretium elementum metus nulla nam felis.