1. Tradycyjnie najpierw od nas wszystkich słowa podziękowania dla rodziców dzieci tych, którzy bardziej się przyłożyli, aby dzisiejsza uroczystość była najpiękniejsza i dla tych, którzy nieco mniej włożyli serca i czasu. Jak wierzymy sam Pan Bóg nam kiedyś podziękuje za każde dobro i włożony wysiłek w rozwój wiary oraz w zaangażowanie w rodzinę parafialną. Na odpust o czystość kościoła w naszym imieniu proszę, aby zadbali: Guz Anna, Guz Elżbieta, Szaja Maria, Gargoliński Adam, Gargolińska Józefa.

  2. W tym tygodniu będziemy wspominać następujących świętych i błogosławionych: jutro św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty ? święto, w środę św. Pio z Pietrelciny, w piątek bł. Władysława z Gielniowa.

  3. W tym tygodniu Msze święte każdego dnia o godz. 18.00. Dzieci komunijne będą obchodzić swój biały tydzień, który zakończą w przyszłą niedzielę na odpuście. Przychodzą każdego dnia na godz. 17. 30 na nabożeństwo w ramach przygotowania do odpustu ? będziemy się modlić prosząc o wstawiennictwo św. Michała Archanioła.

  4. W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania tych, którzy w październiku przyjmą ten sakrament i tych, którzy się przygotowują.

  5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów.

  6. W sobotę po wieczornej Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci z kl. I, II i III.

  7. W najbliższy czasie, jak już informowałem, planowana jest wymiana podłogi pod ławkami, dziękuję Panu Leśniczemu Dariuszowi Ślusarczykowi za ufundowanie materiału na to przedsięwzięcie czyli drzewa sosnowego o wartości blisko 1400 zł.

  8. Za tydzień Msza św. odpustowa ku czci św. Michała Archanioła o godz. 13.30. zapraszam do wspólnej modlitwy, jeśli zainteresowanie odpustem nie będzie zbyt wielkie, to będziemy robić w dniu, w którym przypada św. Anna czy Michał, nie będziemy przenosić na niedzielę. Mszy św. będzie przewodniczył mój przyjaciel ks. dr Łukasz Łaszkiewicz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, do niedawna wicerektor seminarium tamtejszego.