1.
W pierwszych słowach wyrażam wdzięczność tym osobom, które posprzątały kościół i złożyły ofiarę na cele kościoła: Sałek Agnieszka, Krasiej Andrzej, Staniów Krystyna, Stojanowska Justyna. Na ten tydzień proszę, by to zadanie powzięli: Wiesława Chojnacka, Piechota Bogusława, Krasiej Mariola, Pyszka Joanna, Pyszka Barbara.
2.
Kancelaria parafialna jest nieczynna do odwołania. W nagłych wypadkach proszę o kontakt telefoniczny.
3.
Przypominam i zachęcam do modlitwy różańcowej każdego dnia o godz. 20.30 zakończonej apelem jasnogórskim.
4.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w oprawę liturgiczną Triduum i świąt. Wyrazy wdzięczności dla osób, które przygotowały Boży Grób i wystrój świątyni: p. Martai Remigiusz Filistyńscy, p. Ewa Gajewska, p. Krzysztof Igras oraz p. Tadeusz Grześków.
5.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławieństwa od Zmartwychwstałego i pokoju w sercu.