1. W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej wyrażam wdzięczność osobom, które w dniu wczorajszym posprzątały naszą świątynię i złożyły ofiarę na cele kościoła: Soroka Anna, Soroka Karina, Wojciechowski Jacek, Kościelny Michał, Fraś Monika. Na ten tydzień poprosimy następujące osoby: Zięcik Helena, Suszek Halina, Stefańska Krystyna, Mielnik Monika i Adaszkiewicz Barbara.

   

 2. Z kalendarza liturgicznego w tym tygodniu chcemy wspominać następujących świętych i błogosławionych: jutro św. Katarzyny Aleksandryjskiej, we wtorek bł. Jakuba Alberionego i w sobotę święto św. Andrzeja Apostoła. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny lub imieniny składam najserdeczniejsze życzenia.

 3. Zeszłej niedzieli z akcji sprzedaży ciast zysk był 1350 zł. Następna niedziela słodka przypadnie na 8 grudnia, kiedy będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na ten dzień proszę, by w swoich zdolnościach kulinarnych
  i cukierniczych wykazali się parafialnie z ul. Kopernika oraz z Zagajnika.

 4. Za tydzień I niedziela adwentu, pobłogosławimy opłatki i proszę tradycyjnie Komitet Opłatkowy o dostarczenie do domostw. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ubezpieczenie kościołów, cmentarzy i plebani.

 5. W przyszłą niedzielę po sumie już dziś zapraszam na spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania.

 6. Dziś Uroczystość odpustowa w Dłużynie.

 7. Ogłoszenie zbiórki na szpital onkologiczny.

 8. Ogłoszenie z seminarium.